สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนาจำกัด

Thai Tourism Credit Union Coop For Development Ltd.

ข่าวสาร

SIPA สนับสนุน SMEs ท่องเที่ยว จับมือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนา สร้างแพลตฟอร์มกลาง

22 เมษายน 2558 – พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าว “มิติใหม่ของ SMEs ท่องเที่ยว The New Era of Digital Economy for SME Tourism” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2551 และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ TTCU ร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมดรีม ซอยสุขุมวิท 15 เขตวัฒนา กรุงเทพฯสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือและให้ทุนสนับสนุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนา จัดทำโครงการ Digital Economy for Tourism สร้างเครื่องมือแพล็ตฟอร์มไอทีในรูปแบบของเว็บไซต์ เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยว การค้า การโรงแรมรวมถึงการทำธุรกรรมทั้งระบบ เพราะการนำไอทีเข้ามาช่วยจะทำให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในทุกพื้นที่ให้มีช่องทางในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ คาดว่าหากโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งเสริมให้ลูกค้าในประเทศนำสินค้าต่างๆ จำหน่ายบนแพลตฟอร์มนี้ได้ ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการทำตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Enterprise โทร. 0 2141 7150 หรือ met@sipa.or.th

ที่มา: SIPA

การประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทย หลังได้รับใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ และฟอร์มทีมเพื่อผลักดันโปรเจคดีๆมอบเป็นของขวัญให้แด่ท่านสมาชิก ในวันพุธที่ 12 พ.ย. 2557 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ประชุมสหกรณ์พื้นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 การประชุมอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อบังคับและการดำเนินงาน ของบรรดากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนา

TTCU ร่วมประชุมกับ SIPA และ สวทช ที่ห้องประชุม GS1 Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตต์ วันที่ 2 พ.ค. 57 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะกรรมการ TTCU นำเสนอ Marketing Plan กับ NECTEC + SIPA ณ. Software Park Thailand ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ วันที่ 18 เมษายน 2557

วันที่ 8 เมษายน 2557 คณะกรรมการ TTCU เข้าพบ นาย ธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย เวลา 9.30 น.

การประชุมอบรม และเรียนรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ ของบรรดา สมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทย เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนครสวรรค์ เจ.เจ.มอลล์

งานประชุมเครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยจำกัด ประจำปี 2557 วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ.ห้องประชุม NERO ชั้น 3 โรงแรมบางกอกชฎา